Women’s Philadelphia Triathlon

Sprint Duathlon Athena - Results