BMO Harris Bank Phoenix Marathon

10k - Women

Info

February 28, 2015 in Mesa, AZ

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

10k - Women - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 125 of 125
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
2184 Tiffiny Shilow ATHENA 85 1/125 26/860 48:23 48:18 7:48
520 Shauna Matthew ATHENA 109 2/125 35/860 50:06 49:58 8:04
782 Julie Moses ATHENA 169 3/125 61/860 53:08 52:54 8:32
1813 Acacia Booth ATHENA 288 4/125 115/860 59:26 56:46 9:10
1719 Lisa Vetter ATHENA 366 5/125 162/860 59:47 58:52 9:30
1900 Ashley Montano ATHENA 389 6/125 174/860 59:51 59:15 9:34
1806 Leslie Decker ATHENA 394 7/125 177/860 1:00:27 59:23 9:35
1025 Kim Aaron ATHENA 421 8/125 192/860 1:00:41 1:00:17 9:44
762 Jannah Oglesbee ATHENA 436 9/125 203/860 1:01:28 1:00:37 9:47
799 Trinedy Emenhiser ATHENA 451 10/125 213/860 1:02:46 1:01:03 9:51
1693 Angela Lenssen ATHENA 453 11/125 214/860 1:12:50 1:01:04 9:51
827 Tessa Watson ATHENA 499 12/125 240/860 1:02:33 1:01:58 10:00
1107 Erica Rawson ATHENA 526 13/125 253/860 1:02:52 1:02:45 10:08
941 Irma Miramontes ATHENA 544 14/125 262/860 1:03:58 1:03:07 10:11
1280 Jennie Parry ATHENA 556 15/125 266/860 1:03:56 1:03:31 10:15
1110 Landrea Cupps ATHENA 592 16/125 285/860 1:04:34 1:04:26 10:24
822 Jacqueline Smith ATHENA 601 17/125 292/860 1:06:02 1:04:44 10:27
2077 Jessica Eichenberg ATHENA 603 18/125 294/860 1:05:23 1:04:51 10:28
1310 Robin Brooks ATHENA 620 19/125 307/860 1:05:20 1:05:12 10:31
1785 Lesley Winslow ATHENA 634 20/125 315/860 1:06:12 1:05:32 10:35
875 Minnie Lawrence ATHENA 635 21/125 316/860 1:06:31 1:05:33 10:35
2189 Stephanie Smith ATHENA 692 22/125 356/860 1:08:24 1:07:32 10:54
788 Sarah Briggs ATHENA 702 23/125 364/860 1:08:20 1:07:57 10:58
1696 Katherine Coleman ATHENA 709 24/125 370/860 1:16:58 1:08:09 11:00
1973 Cassie Shirley ATHENA 720 25/125 376/860 1:09:07 1:08:31 11:04
2003 Cassandra Wisdom ATHENA 721 26/125 377/860 1:10:03 1:08:34 11:04
1111 Heather Webre ATHENA 724 27/125 380/860 1:08:52 1:08:43 11:05
1126 Trilby Smith ATHENA 766 28/125 404/860 1:10:37 1:09:47 11:16
1549 Stacy Larson ATHENA 773 29/125 411/860 1:10:50 1:10:03 11:18
1514 Robin Crawford ATHENA 782 30/125 417/860 1:10:20 1:10:16 11:20
2223 Michelle King ATHENA 784 31/125 419/860 1:11:47 1:10:17 11:21
1226 Tasha Lueck ATHENA 789 32/125 422/860 1:20:41 1:10:22 11:21
1825 Minder Bal ATHENA 801 33/125 429/860 1:11:26 1:10:47 11:25
1172 Andrea Heser ATHENA 803 34/125 431/860 1:11:06 1:10:48 11:26
897 Julie Doka ATHENA 809 35/125 436/860 1:12:42 1:10:57 11:27
1173 Kim Olsen ATHENA 819 36/125 444/860 1:12:31 1:11:17 11:30
745 Adrianna Griego ATHENA 825 37/125 448/860 1:12:46 1:11:35 11:33
1538 Laurel Cole ATHENA 831 38/125 454/860 1:12:35 1:11:47 11:35
1109 Jenilee Haney ATHENA 837 39/125 459/860 1:12:03 1:11:55 11:36
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
627 Jennifer Sonier ATHENA 838 40/125 460/860 1:13:05 1:11:55 11:36
614 Lynette Baird ATHENA 842 41/125 462/860 1:13:46 1:12:05 11:38
1572 Vanesa Eacott ATHENA 851 42/125 467/860 1:12:40 1:12:15 11:40
629 Andrea Thomas ATHENA 858 43/125 472/860 1:13:37 1:12:32 11:42
538 Meredith Henderson ATHENA 859 44/125 473/860 1:13:04 1:12:33 11:42
1136 Katie Archer ATHENA 871 45/125 484/860 1:14:52 1:13:11 11:49
1391 Valerie Hulen ATHENA 907 46/125 512/860 1:15:03 1:13:56 11:56
1341 Teri Derosa ATHENA 913 47/125 518/860 1:15:24 1:14:04 11:57
2008 Monica Pastor ATHENA 915 48/125 520/860 1:14:47 1:14:07 11:58
975 Ruffin Chevaleau ATHENA 917 49/125 522/860 1:15:53 1:14:10 11:58
3363 Lisette Lopez ATHENA 920 50/125 525/860 1:15:06 1:14:13 11:59
1517 Whitney Hardison ATHENA 940 51/125 540/860 1:15:46 1:14:56 12:06
2570 Michelle Duncan ATHENA 942 52/125 542/860 1:15:04 1:14:59 12:06
1673 Leigh Gallagher ATHENA 948 53/125 546/860 1:16:29 1:15:08 12:08
2085 Kerri Gilmore ATHENA 956 54/125 551/860 1:16:13 1:15:24 12:10
1213 Bridget Hildebrand ATHENA 959 55/125 553/860 1:16:18 1:15:31 12:11
1362 Cindy Seder ATHENA 966 56/125 560/860 1:17:27 1:16:02 12:16
970 Lindsey Newton ATHENA 969 57/125 563/860 1:16:14 1:16:08 12:17
1904 Lindsey MacE ATHENA 991 58/125 578/860 1:22:08 1:17:19 12:29
866 Monica Fahy ATHENA 996 59/125 581/860 1:19:02 1:17:36 12:31
556 Kari Rockwood ATHENA 1006 60/125 587/860 1:19:46 1:18:05 12:36
2179 Jill Coxen ATHENA 1015 61/125 592/860 1:19:39 1:18:34 12:41
726 Mary Hester ATHENA 1019 62/125 594/860 1:19:35 1:19:05 12:46
1759 Jamie Warhus ATHENA 1024 63/125 596/860 1:19:56 1:19:18 12:48
925 Lena Hadlock ATHENA 1027 64/125 599/860 1:20:18 1:19:19 12:48
1979 Carla Brown ATHENA 1033 65/125 603/860 1:19:49 1:19:38 12:51
2222 Sheila Bragg ATHENA 1035 66/125 605/860 1:20:21 1:19:42 12:52
1441 Andrea Escobedo ATHENA 1036 67/125 606/860 1:20:55 1:19:42 12:52
635 Heather Frost ATHENA 1037 68/125 607/860 1:20:42 1:19:50 12:53
1131 Misty Maddox ATHENA 1044 69/125 613/860 1:21:29 1:20:16 12:57
1818 Sierra Johnson ATHENA 1055 70/125 621/860 1:25:37 1:20:51 13:03
1921 Karissa Kroblen ATHENA 1057 71/125 623/860 1:21:16 1:21:03 13:05
1273 Emma Sanchez ATHENA 1068 72/125 627/860 1:22:06 1:21:32 13:09
713 Sheila Tenney ATHENA 1083 73/125 641/860 1:23:45 1:22:29 13:19
611 Angela Aguilar Polzin ATHENA 1087 74/125 644/860 1:31:54 1:22:33 13:19
1064 Michele Hallgren ATHENA 1098 75/125 650/860 1:23:46 1:22:53 13:22
1989 Carolyn Loder ATHENA 1107 76/125 658/860 1:23:15 1:23:09 13:25
1179 Candy Brayden ATHENA 1111 77/125 661/860 1:24:25 1:23:22 13:27
2045 Miranda Denetdale ATHENA 1132 78/125 677/860 1:25:01 1:24:47 13:41
2098 Meghan Hurley ATHENA 1139 79/125 681/860 1:25:32 1:25:21 13:46
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
1763 Jana Chapman ATHENA 1145 80/125 683/860 1:26:54 1:25:49 13:51
1115 Jaclyn Campbell ATHENA 1151 81/125 689/860 1:26:32 1:26:10 13:54
1161 Alicia Hilbran ATHENA 1162 82/125 699/860 1:33:48 1:26:46 14:00
869 Whitney Lawrence ATHENA 1171 83/125 704/860 1:28:26 1:27:29 14:07
2043 Penny Estrela ATHENA 1177 84/125 708/860 1:30:33 1:27:49 14:10
986 Maribel Flores ATHENA 1180 85/125 711/860 1:29:19 1:27:55 14:11
1102 Michelle Adams ATHENA 1184 86/125 713/860 1:29:22 1:28:01 14:12
2143 Becky Kelzer ATHENA 1188 87/125 716/860 1:34:38 1:28:12 14:14
650 Kristy Miller ATHENA 1192 88/125 718/860 1:28:44 1:28:26 14:16
1694 Rose Olson ATHENA 1198 89/125 723/860 1:29:33 1:28:38 14:18
2049 Mayra Beaton ATHENA 1208 90/125 729/860 1:31:19 1:29:51 14:30
536 Magali Lemus Islas ATHENA 1209 91/125 730/860 1:30:40 1:30:11 14:33
590 Alayna Roberts ATHENA 1216 92/125 736/860 1:31:05 1:30:29 14:36
1129 Emilee McRae ATHENA 1238 93/125 752/860 1:37:01 1:32:38 14:57
960 Julie Hoch ATHENA 1239 94/125 753/860 1:34:43 1:32:48 14:58
1955 Michelle Long ATHENA 1245 95/125 757/860 1:34:57 1:33:24 15:04
1974 Loretta Merritt ATHENA 1251 96/125 762/860 1:35:51 1:34:09 15:11
604 Toni Kobet ATHENA 1254 97/125 764/860 1:35:57 1:34:23 15:14
1330 Debbie Kaya ATHENA 1261 98/125 770/860 1:35:57 1:35:08 15:21
2202 Rebecca Borum ATHENA 1265 99/125 772/860 1:36:35 1:35:49 15:28
1856 Cammie Teems ATHENA 1268 100/125 775/860 1:39:12 1:36:28 15:34
1697 Patricia Bentley ATHENA 1276 101/125 781/860 1:38:12 1:37:06 15:40
1903 Angela Smith ATHENA 1277 102/125 782/860 1:37:49 1:37:06 15:40
1212 Heather Oitzman ATHENA 1280 103/125 784/860 1:38:36 1:37:24 15:43
2191 Sherri McConkie ATHENA 1282 104/125 786/860 1:38:37 1:37:26 15:43
890 Kristie Rios ATHENA 1285 105/125 789/860 1:42:02 1:37:54 15:48
2083 Shari Ray ATHENA 1287 106/125 791/860 1:44:09 1:38:28 15:53
1060 Kay Walker ATHENA 1296 107/125 799/860 1:40:41 1:39:34 16:04
1432 Karin Adams ATHENA 1301 108/125 803/860 1:40:54 1:40:16 16:11
1896 Kelli Warren ATHENA 1308 109/125 806/860 1:46:19 1:41:30 16:23
1550 Ellen Duvan ATHENA 1312 110/125 809/860 1:42:48 1:42:12 16:30
8175 Jessica Method ATHENA 1314 111/125 811/860 1:44:14 1:43:09 16:39
2146 Angela Riggs ATHENA 1315 112/125 812/860 1:45:01 1:44:09 16:48
1100 Celeste Agnew ATHENA 1319 113/125 815/860 1:45:53 1:44:17 16:50
1096 Rebecca Merrill ATHENA 1325 114/125 819/860 1:46:28 1:45:26 17:01
583 Kathy Silvas ATHENA 1326 115/125 820/860 1:47:35 1:46:03 17:07
1556 Amethyst Sainz ATHENA 1340 116/125 832/860 1:49:38 1:47:50 17:24
1703 Sasha Lopez ATHENA 1344 117/125 834/860 1:58:04 1:49:34 17:41
1024 Ethel Walton ATHENA 1349 118/125 837/860 2:05:12 1:50:13 17:47
1137 Katherine Christian ATHENA 1352 119/125 840/860 1:51:55 1:50:40 17:51
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
724 Dawn Crawford ATHENA 1353 120/125 841/860 1:51:29 1:51:01 17:55
1430 Cheryl Burton ATHENA 1362 121/125 848/860 1:53:05 1:52:52 18:13
806 Kristine John ATHENA 1366 122/125 851/860 1:55:58 1:54:51 18:32
681 Mary Ellsworth ATHENA 1370 123/125 854/860 2:07:56 1:58:29 19:07
581 Amber Carter ATHENA 1375 124/125 857/860 2:10:45 2:05:29 20:15
2094 Mary Fusillo ATHENA 1381 125/125 860/860 3:07:03 3:07:03 30:11

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after